Det arkeologiska museet på Rhodos

Arkeologi
'Archaelogical museum,old town Rhodes, Greece' - Rhodos
'Archaelogical museum,old town Rhodes, Greece' Karel Gallas / Shutterstock

Är du redo att göra en tidsresa bakåt till det antika Rhodos och de grekiska öarnas historia? Då ska du besöka Rhodos arkeologiska museum, som sedan 1916 ligger i byggnaden som förr var riddarnas hospital, alldeles i närheten av hamnen. I denna monumentala och bioklimatiskt utformade byggnad visas arkeologiska fynd från alla delar av Rhodos. Bygget av hospitalet påbörjades år 1489 av stormästaren de Lastic med pengar som efterlämnats av hans föregångare Flouvianos. Först 49 år senare stod det färdigt, då under stormästaren D'Aubussons översyn. Huset är byggt i gotisk stil med spår av renässansen.

Pelare och gravstenar

I museet visas arkeologiska fynd från antika Ialyssos och Kamiros, arkaiska skulpturer och föremål från de klassiska, hellenistiska och romerska perioderna, samt ett hellenistiskt mosaikgolv. Genom huvudentrén kommer man till en innergård där ett imponerande lejon i marmor och ett mosaikgolv i tidig kristen tradition välkomnar en. Övervåningen innehåller skulpturer från riddarnas tid och gravliknande pelare, inte minst den karaktäristiska Kritoys- och Timaristas-pelaren. I den väldiga sjukhussalen kan du betrakta riddarnas gravstenar, deras vapensköldar och den romerska stenkistan i vilken stormästare Kornegian vilar. Matsalen pryds av skulpterade gravstenar från ön Nisyros.

Skulpturer

I museets södra sal finns typiska skulpturer från Rhodos med rötter i den arkaiska perioden till romartiden. I trädgården står 'Segerns staty' och ornamenterade pelare från den hellenistiska eran. De norra och västra avdelningarna av museet består av totalt femton rum med begravningsföremål (vaser och mindre föremål) från 1000-talet till 500-talet f.Kr, upphittade under utgrävningen av de italienska nekropolerna i antika Ialisos och Kamiros. Amfororna (grekiska vaser) från Fikellouron pryds av vackra djuravbildningar. I sal 14 och 15 visas svart och röd keramik från 700-, 600- och 500-talen f.Kr. På samma våning visas åtta smycken från den mykenska eran, och silvermynt från den hellenistiska perioden.

Archaeological museum of Rhodes at Greece
'Archaeological museum of Rhodes at Greece' - Panos Karas / Shutterstock

Museets öppettider: måndagar 8:30 - 15:00 (stängt måndagar under vintertid), tisdag till söndag 09:00 - 15:40 (sommartid). Inträde: 6 euro. Gratis inträde för barn och studerande. Telefon: 22413/65256.